Welcome to the world of
100%

Ochrana soukromí

Funai Eelectric Europe Sp. z o o. klade velký důraz na otázky ochrany soukromí svých klientů a uživatelů této internetové strany. Tato doložka popisuje praxi, kterou uplatňuje Funai Europe GmbH při shromažďování a uchovávaní osobních údajů. Tuto právní doložku si čas od času znovu přečtěte, poněvadž její obsah se může měnit. Zásady uvedené v tomto dokumentu zůstávají platné během třiceti dní od okamžiku jejich přenesení do počítače klienta.
O vysvětlení podrobností a odpověď na případné otázky týkající se této doložky požádejte písemně správce této internetové strany na adrese:

marcin.manka@funai.pl
 
or

FUNAI ELECTRIC EUROPE Sp. z o o.
17 Sycznia 45B
02-146 WARSAW, POLAND

FUNAI Eelectric Europe Sp. z o o. nikdy, žádným způsobem neodhalí  ani nezpřístupní třetím osobám   osobní údaje Klientů, které má ve svém držení.  Funai Europe GmbH nikdy, žádným způsobem neodhalí ani nezpřístupní třetím osobám osobní údaje klientů, které má ve svém držení. Funai Eelectric Europe Sp. z o o. neakceptuje ani nevyužívá žádné formy korespondence typu „spam” nebo nechtěného telemarketinku a také garantuje, že osobní údaje, které jsou v jejím držení, budou zástupci  Funai Eelectric Europe Sp. z o o.  využívat výlučně za účelem předávání zpětné informace odpovídající na žádosti klientů o pomoc nebo za účelem vyřízení zaslané objednávky, při zohlednění následujících výjimek:

  1. pokud s tím klient vyjádří souhlas, je možné, že kontakt s ním bude postoupen autorizovanému servisnímu centru Funai za účelem urychlení opravy nebo projednání reklamace v období záruky;
  2. v situaci, kdy odhalení/zpřístupnění údajů je vynuceno  právními předpisy;
  3. kdy je odhalení/zpřístupnění informace nutné pro identifikování, kontaktování nebo zahájení právních kroků vůči osobám, které narušily Zásady využívání internetové stránky Funai.   

Servisní požadavky

Osoby, které uplatní servisní požadavek, požádá Funai Electric Europe o osobních údaje a kontakt ve spojitosti s plněním jejich současných i budoucích požadavků. Tyto údaje nebudou vyměňovány se žádnou ze třetích osob, pokud nenastane taková nutnost vzhledem ke splnění závazku vůči klientovi.

Objednávání výrobků

Prosíme osoby objednávající si výrobky na této internetové stránce o uvedení kontaktních údajů:jméno a příjmení, adresa, e-mail, číslo telefonu, údaje o úvěrové/platební kartě, která bude použita pro uskutečnění platby. Výše uvedené informace budou sloužit výlučně pro účely spojené s plněním podané objednávky. Tyto údaje nebudou předávány žádným třetím osobám, pokud nenastane taková nutnost v souvislosti s plněním objednávky.

Dobrovolná účast v průzkumu očekávání Klientů

Občas mohou být prováděné průzkumy preferencí klientů jak obchodních, tak i individuálních. Prosíme klienty o účast v takových průzkumech, protože tím získáváme důležité informace, které nám pomáhají zdokonalovat nabízené služby a způsoby jejich dodávání klientům. Osobní údaje a poskytnuté odpovědi zůstávají tajné dokonce i tehdy, kdy průzkum provádí třetí osoby. Účast v našich průzkumech je zcela dobrovolná.

Informace získávané od osob účastnících se našich průzkumů jsou sčítány s odpověďmi jiných klientů s cílem získat obecnější závěry na základě položených otázek (např. pohlaví, věk, bydliště, zájmy/ hobby, vzdělání, zaměstnání, odvětví průmyslu nebo jiné údaje demografického charakteru). Souborné informace potom slouží pro zvýšení úrovně jakosti našich služeb a rozvíjení nových služeb a produktů. Souborné informace nejsou personalizovány a v takové podobě mohou být předány třetím osobám.

Předání jakýchkoli osobních údajů klientem je současně z jeho strany projevem akceptace zásad popsaných ve výše uvedené Doložce ochrany soukromí a v Zásadách využívání.

Všeobecné poznámky

Vynakládáme maximální úsilí, abychom zajistili integritu a bezpečnost naší počítačové sítě a systémů, nemůžeme však plně garantovat, že naše systémy zabezpečení ochrání síť před činnostmi třetích osob, tzv. „hackerů”, snažících se citlivé informace získat. Za účelem ochrany údajů uložených v našich vnitřních systémech děláme vše, co je v našich silách, ale zasílání údajů do a z Funai Electric Europe se uskutečňuje na vlastní riziko uživatele internetové stránky Funai. internetové strany Funai.

Finanční údaje

Aniž bychom snižovali význam všeobecných poznámek výše uvedeného podbodu a), nejdůležitější je pro Funai Electric Europe zabepečení finančních údajů uživatelů internetové stránky Funai (např. informace o úvěrové/platební kartě). Finanční údaje jsou automatickým způsobem šifrovány během přenosu mezi počítačem uživatele internetové stránky Funai a serverem Funai Electric Europe pomocí protokolu SSL (Secure Socket Layer) s délkou šifrovacího klíče 128 bitů. Informace o financích po tom, kdy se k nám dostane, je umístěná na serveru, který je solidně zabezpečený jak z hlediska mechanického, tak i elektronického. Naše servery jsou zabezpečeny elektronicky firewallem a nemají přímé spojení s internetem

Soubory typu cookies:

Internetová stránka Funai může občas využívat funkci tzv. cookies pro zapamatování nebo sledování, jakým způsobem je využívána. Soubor cookie je nepatrná informace, která je zasílaná internetovým prohlížečem a uložena na disku počítače návštěvníka internetové stránky Funai. Ta stránka může využívat soubory cookies za účelem udržení platnosti autorizace uživatele při navštěvování stránek zabezpečených hesly a zapamatování preferovaných vlastních nastavení. Funkce cookies může rovněž sloužit pro měření a analýzu celkového pohybu na stránkách a počtu návštěv. Taková souborná informace slouží pro zlepšování funkce internetových stránek Funai a je zdrojem informací pro oddělení odpovědné za podporu klienta. Při zpřístupňování osobních údajů přes internet postupujte opatrně. Zodpovědnost za bezpečnost hesel uživatele, jakož i jiných finančních nebo registračních údajů, spočívá na něm samotném. Skutečnost využívání této strany uživatelem je potvrzením toho, že si je vědom všech potenciálních ohrožení vyplývajících z využívání internetových stránek Funai.

FUNAI Electric Europe Sp. z o o  si vyhrazuje právo kdykoli tuto doložku a jiné dokumenty upravovat bez předcházejícího upozornění.

OK, Zavřít Tato stránka používá cookies. Pokud budete pokračovat v procházení webu souhlasíte s naším užíváním cookies. Cookies politika »