Welcome to the world of
100%

Zásady používání

Omezení týkající se poskytovaných záruk a zodpovědnosti

Uživatel využívá internetové stránky Funai výlučně na svoji zodpovědnost. Firma Funai vynaložila veškeré úsilí, aby byly dokumenty, fotografie, ilustrace, materiály video, programové vybavení, odkazy a jiné informace umístěné na jejích internetových stránkách připravovány a obsluhovány s nejvyšší starostlivostí. Přes toto úsilí Funai nemůže zaručit, že se do informací umístěných na internových stránkách nedostanou chyby nebo nepřesnosti. Funai má právo kdykoli provést změny obsahu stránek, v celku nebo jeho části, bez nutnosti informovat uživatele.
Funai nenese zodpovědnost ani neuznává žádné nároky z titulu jakýchkoli škod, které vznikly následkem přenesení údajů nebo jiných informací z internetových stránek Funai do počítače uživatele. Výše uvedené platí taktéž v případě navštěvy stránek, ke kterým vedou odkazy ze stránek Funai. V určitých případech může uživatel narazit na problémy projevující se v nesprávném fungování stránek Funai, což může být zaviněno poruchami komunikace, vlastnostmi počítače uživatele nebo programového vybavení nainstalovaného na jeho počítači. Funai může kdykoliv pozastavit nebo ukončit provoz těchto stránek bez povinnosti informovat uživatele.

Linky

Funai nepobírá žádné poplatky za tvoření odkazů ke svým internetovým stránkám. Firma Funai očekává, že její stanovisko bude zohledněno v případě umístění odkazů k těmto stránkám a k související správě těchto odkazů. Naše stanovisko k umísťování odkazů k těmto stránkám: každý obsah umístěný na těchto stránkách může být dostupný prostřednictvím odkazu, pokud to nezpůsobí poruchu jejich funkce nebo jakýkoli problém pro Funai. Není přípustné umisťovat odkazy v rámečcích. Udržování bezplatných odkazů ke straně Funai neznamená, že se Funai zříká práv vlastnictví k obsahu umístěném na této straně. Prosíme umisťovat výše uvedenou větu u každého odkazu ke straně Funai.

Náležitosti a podmínky FUNAI Online Shopu 

§ 1. Obecná ustanovení

 1. Majitelem online shopu, umístěného na www.funai.eu, dále uváděného jako "Shop", je společnost FUNAI Electric Europe Company Limited, se sídlem v ul. Inzynierska 1, 67-100 Nowa Sol, a pobočka Varšava, 02 - 146 Varšava, se sídlem v ul. 17 Stycznia 45 b, Daňové identifikační číslo 525 237 43 23, Státní oficiální obchodní registrační číslo 140677458, uvedené v Registru podniků krajského soudu v Zelené Hoře, Divize podniků VIII Státního soudního registru pod číslem KRS 0000265200, s kapitálem 132,600,000.00 PLN
 2. Adresa pobočky je také prodejní korespondenční adresa a je následující: Funai Electric Europe Company Limited, ul. 17 Stycznia 45 b, 02 - 146 Varšava, Polsko.
 3. Všechny ceny uvedené v Shopu jsou celkové ceny (včetně DPH). Při nákupu zboží v rámci Evropské unie ceny neobsahují žádné další celní poplatky nebo daně. Transakční měna je Euro.
 4. Objednávky mohou být zadány pouze prostřednictvím webové stránky Shopu nawww.funai.eu. Cena uvedená u výrobků v době, kdy zákazník zadal objednávku, je závazná. Podobně závazné jsou všechny další informace uvedené na webové stránce Shopu, jako jsou: obsahy výrobků, náklady na dodání a všechny další náležitosti a podmínky, které se týkají obsahů výrobků v době, kdy zákazník zadal objednávku.
 5. Obsah Shopu není na prodej. Zákazník zadá objednávku prostřednictvím mechanismů dostupných na webové stránce Shopu pro nákup konkrétního výrobku v souladu s náležitostmi a podmínkami uvedenými v popisu. Když je v Shopu zadána objednávka, smlouva o prodeji je zpracována v okamžiku, kdy zákazník obdrží objednané zboží (prostřednictvím písemného potvrzení přijetí zboží zákazníkem při převzetí dodávky tohoto zboží od kurýra nebo poštovního doručovatele).
 6. Tým Shopu vyvine veškeré úsilí pro zajištění, aby popisy a technické údaje výrobků uvedených v Shopu byly přesné. Shop nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoliv chyby v uvedených parametrech a vlastnostech výrobku nebo za jakékoliv náhlé změny provedené na nich výrobcem. Nicméně, v každém případě, kde jsou podrobnosti (včetně popisů výrobků a technických údajů), které jsou uváděny na webové stránce Shopu v době, kdy zákazník zadal objednávku, shledány, že zcela nesplňují uvedené parametry, je zákazník oprávněn odstoupit v průběhu doby 10 dnů od data prodeje od smlouvy bez udání jakéhokoliv důvodu v souladu s ustanoveními zákona ze 2. března 2000 na ochranu práv zákazníka a o odpovědnosti za poškození způsobené nebezpečným výrobkem (Sbírka zákonů Polské republiky č. 22, částka 271, ve znění pozdějších předpisů), a směrnice 97/7/WE Evropského parlamentu a rady ze dne 20.05.1997 na ochranu zákazníků s ohledem na smlouvy ze zásilkového prodeje (Sbírka zákonů Polské republiky, EU. Z. 97/144/19).

§ 2.Dokončení objednávky

 1. Náležitosti a podmínky pro dokončení objednávky budou uvedeny v účinnost registrací zákazníka (tj. osobní údaje jako jméno, příjmení, adresa pro dodání, telefonní číslo a e-mailová adresa, které jsou vyžadovány, aby měl náš personál možnost ověřit správnost objednávky). Po přijetí objednávky prodejce objednávku potvrdí e-mailem. Shop může odmítnout dokončení objednávky, pokud nemůže být ověřena správnost informací v objednávce.
 2. V okamžiku, kdy je objednávka potvrzena prodejcem prostřednictvím e-mailu, je možnost opravit jakékoliv chyby v osobních údajích nebo zrušit / změnit objednávku, pokud byla nesprávně zadána. Jakékoliv dodatečné změny provedené v objednávce mohou být obtížné, protože po potvrzení objednávky prodejcem bude objednávka zpracována a zboží může již být na cestě k zákazníkovi. Ale pokaždé, když je zadána objednávka, snaží se zákaznické služby Shopu provést jakékoliv požadované změny dodacích informací objednávky a také změny obsahu objednávky (v době expedice objednávky), včetně zrušení objednávky zákazníkem.
 3. Kde je to odůvodněno, vyhrazuje si Shop právo odmítnout objednávku nebo zavést omezení způsobů platby.
 4. Dodací lhůta závisí na vybraném způsobu platby a způsobu dodání a je 5 až 14 pracovních dnů. Dodací lhůta je čas potřebný pro zajištění dopravy k zákazníkovi. Je stejná jako celková doba dokončení objednávky, pokud jsou objednané výrobky k dispozici ve skladu Shopu. V případě, že objednané zboží není dočasně k dispozici ve skladu Shopu, může být tato doba delší. Pokud je to tento případ, bude zákazník po zadání objednávky vždy informován e-mailem nebo telefonem.
 5. Objednané zboží bude dodáno kurýrem nebo běžnou poštou. Zákazníkovi bude naúčtována doprava, jak je uvedeno při zadání objednávky, pokud neplatí reklamní nabídka, která uvádí jinak.
 6. Shop prodává pouze ve vybraných zemích Evropské unie, a to jsou: Polsko, Česká republika, Slovensko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Bulharsko, Maďarsko, Rumunsko, Slovinsko, Německo a Rakousko.
 7. Doklad o prodeji (faktura) bude odeslán zvlášť a nebude připojen k objednanému zboží. Jakékoliv chyby v údajích uvedených na faktuře musí být oznámeny během 7 pracovních dnů od přijetí této faktury.
 8. Nákupy ze Shopu mohou být zaplaceny následujícím způsobem:
  1. Převodem do BRE Bank SA pomocí následujícího čísla bankovního účtu: 19 1140 1010 0000 5339 7200 1002. Zboží bude expedováno poté, co byla na účet přijata příslušná částka.
  2. Platba kreditní nebo debetní kartou - přijetí platby bude provedeno přes PayPal (Evropa) S.à r.l. & Cie, S.C.A. ("PayPal Europe"), 5. patro, 22-24 Boulevard Royal, L-2449, Lucemburk.
  3. Převod - přijetí plateb provedeno přes PayPal Europe.

 9. Doba platnosti smlouvy je 14 dnů ode dne jeho doručení, v případě neplacení objednávka je zrušena.

§ 3. Záruka a vrácení zboží

 1. Všechny výrobky nabízené Shopem jsou zcela nové a bez fyzických a právních vad, a mají záruku výrobce, která platí v zemích uvedených v § 2, bodu 6. Podrobné náležitosti a podmínky záruky jsou stanoveny v tištěné záruce vydané ručitelem a na požádání mohou být zaslány e-mailem před nákupem. Všechny výrobky mají záruky, které budou uznány přímo v autorizovaných servisních centrech výrobce.
 2. V každém případě, všechny výrobky budou kryty zárukou prodejce v souladu s podmínkami zákona 27/07/2002 týkajícího se podrobných náležitostí a podmínek prodeje spotřebního zboží a dodatků Občanského zákoníku (Sbírka zákonů Polské republiky č. 141, částka. 271, ve znění pozdějších předpisů), a směrnice 1999/44/WE Evropského parlamentu a rady ze dne 25. května 1999 týkající se zvláštních aspektů prodeje spotřebního zboží a přidružených záruk (Sbírka zákonů Polské republiky, EU. Z 97/144/19).
 3. V průběhu 10 denní dodací lhůty pro objednané zboží má zákazník právo bez udání důvodu vrátit zboží ze zrušené objednávky, v souladu se zásadami odvozenými z podmínek pro zadávání zásilkových objednávek (tj. v souladu se zákonnými předpisy, článek 7 zákona ze dne 02.03.2000 týkající se ochrany práv zákazníků a odpovědnosti za poškození způsobené nebezpečnými výrobky - Sbírka zákonů Polské republiky, č. 22, částka. 271, ve znění pozdějších předpisů, a směrnice 97/7/WE Evropského parlamentu a rady ze dne 20.05.1997 týkající se ochrany zákazníků u dohod se zásilkovými službami (Sbírka zákonů Polské republiky. EU. Z. 97/144/19) předložením písemného oznámení prodejci. Výrobky vrácené tímto způsobem budou přijaty pouze, pokud jsou odeslány zpět v originálním nepoškozeném balení s kompletním obsahem (zařízení, jakákoliv jiná připojená zařízení a příslušenství, návody, záruky, originální doklad o prodeji, atd.) a samotný výrobek a příslušenství je nepoškozený a nevykazuje žádné známky používání.
 4. Zboží vrácené tímto způsobem musí být odesláno na adresu Shopu na náklady zákazníka. V případě zanedbání jakýchkoliv podmínek uvedených v bodech 3 a 4 tohoto §zákazníkem, si Shop vyhrazuje právo nepřijmout vrácenou zásilku nebo jakékoliv tvrzení o neúčinnosti týkající se odstoupení od dohody.
 5. Vrácené zásilky musí být doprovázeny písemným prohlášením o odstoupení, osobními údaji zákazníka a jasnou identifikací, jakým způsobem zákazník chce přijmout částku zaplacenou za zboží (náklady na dodání nejsou vratné): bankovním převodem na bankovní účet (uveďte prosím podrobnosti o držiteli účtu a čísle účtu) nebo připsáním na platební kartu (kreditní) zákazníka.
 6. V případě odstoupení od dohody budou peníze vráceny během 7 pracovních dnů od přijetí vráceného balíku spolu s prohlášením o odstoupení od dohody.
 7. Záruka a právo na odstoupení nebudou platit, pokud byl výrobek fyzicky poškozen vnějšími prostředky. Z tohoto důvodu vždy před převzetím výrobku od kurýra zkontrolujte, že obal nebyl při přepravě poškozen. Obzvlášť si všímejte stavu všech pásků nebo nálepek přilepených na obalu výrobku. Pokud obal výrobku vykazuje jakékoliv známky poškození při přepravě nebo pokud jsou nálepky (pásky) přetržené, výrobek by neměl být přijat. V přítomnosti kurýra by měla být sepsána zpráva o poškození a prodejce by měl být kontaktován co nejdříve, aby se záležitost vyjasnila. Kontrola obalu výrobku při dodání je nezbytná podmínka pro to, aby bylo možné vzít v úvahu nárok zákazníka na náhradu škody nebo krádeže při přepravě.
 8. V případě neoprávněných reklamací nebo tam, kde byl výrobek poškozen uživatelem, bude zákazník odpovědný za veškeré náklady na výše uvedené postupy.

§ 4 . chrana osobních údajů

 1. Při zadání objednávky zákazník vědomě souhlasí se zpracováním a použitím osobních údajů, aby byla zpracována objednávka, a také pro použití při vyřizování reklamací a pro usnadnění možných budoucích nákupů. Tyto údaje nebudou zpracovány nebo použity pro jakýkoliv jiný účel, pokud zákazník nedá souhlas při zadávání objednávky, že tyto údaje mohou být použity pro marketingové účely. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely není nutný a není požadován pro zadání objednávky.
 2. Databáze zákazníků Shopu bude registrována v souladu s ustanoveními zákona ze dne 29.08.1997 o ochraně osobních údajů (sloučený text, Sbírka zákonů Polské republiky, 2002, č. 101, částka. 926, ve znění pozdějších předpisů) u hlavního inspektora pro ochranu osobních údajů v Polsku.
 3. Osobní údaje obsažené v databázi zákazníků Shopu budou zpracovány exkluzivně pro potřeby Shopu a takové údaje nejsou a nebudou zpřístupněny ostatním zákazníkům. Tyto údaje budou shromažďovány s náležitou péčí a budou vhodně chráněny proti přístupu nepovolaných osob v souladu s polským právem, tj. zákonem ze dne 29.08.1997 na ochranu osobních údajů (sloučený text, Sbírka zákonů Polské republiky, 2002, č. 101, částka. 926, ve znění pozdějších předpisů). Zákazník má právo doplnit, aktualizovat nebo opravit osobní údaje a dočasně nebo trvale odmítnout nebo vymazat takové údaje, které jsou neúplné, zastaralé, nepravdivé nebo jsou shromažďovány při porušení výše uvedeného zákona, nebo již nejsou požadovány pro účel, pro který byly shromažďovány. Zákazník má také právo mít námitky proti zpracování osobních údajů pro marketingové účely.
 4. Webová stránka Shopu byla vytvořena takovým způsobem, že může být navštívena bez identifikování se a bez prozrazení jakýchkoliv osobních informací. Kdykoliv jsou navštíveny další stránky na webové stránce Shopu, nikdy nejsou shromažďovány žádné údaje, které identifikují buď návštěvníka, nebo počítač návštěvníka.

§ 5. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto náležitosti a podmínky jsou částí dohody o koupi uzavřené mezi Shopem a zákazníkem. Obsah těchto náležitostí a podmínek je závazný pro obě strany v souladu se zněním platným v době, kdy zákazník zadal objednávku.
 2. Zadáním objednávky v Shopu přijímáte ustanovení těchto náležitostí a podmínek, které platí v den, kdy byla objednávka zadána.
 3. Zvláštní činnosti týkající se provádění služeb v Shopu, které nejsou uvedené výše, jsou popsány v dalších částech webové stránky a tvoří nedílnou součást náležitostí a podmínek.
 4. Jakékoliv spory vznikající ve spojení s prováděním dohod o koupi mezi Shopem a zákazníkem budou v prvním stupni řešeny jednáním s úmyslem vyřešit spor po dobrém. Ale pokud to nebude možné nebo to bude neuspokojivé pro jakoukoliv stranu, budou jakékoliv spory řešeny soudem příslušným pro sídlo majitele Shopu.
 5. Prodejce si vyhrazuje právo změnit tyto náležitosti a podmínky během doby jejich platnosti.
OK, Zavřít Tato stránka používá cookies. Pokud budete pokračovat v procházení webu souhlasíte s naším užíváním cookies. Cookies politika »